Leksandsbron

Leksandsbron

Leksandsbron är en av de tre broar som går över Österdalälven. Dessa broar förbinder de två sidorna av Leksand, Åkerö och Noret, med varandra. Passagen över Österöälven har varit viktig för människor under flera hundra år i Leksandsområdet, då det redan på 1670-talet uppfördes en flottbro över älven, som låg strax öster om den nuvarande Leksandsbron. Denna flottbro var faktiskt i bruk ända fram till 1925, då Leksandsbron stod färdig, och därmed ersatte den äldre bron.

Samma sak kan senare ha sagts hända med Leksandsbron själv. Under lång tid efter att den färdigställts var den nämligen den enda bron över Österdalälven i Leksand, och var en viktig passage i Sverige i allmänhet, då den var en del av Rikstolvan. År 1985 byggde man dock en till bro, ungefär på den plats där flottbron tidigare legat, och denna bro blev Riksväg 70. Det betydde att Leksandsbrons betydelse på nationell nivå minskade markant, och att den på ett sätt blev ersatt på samma sätt som den själv hade ersatt flottbron tidigare.

Leksandsbron har dock fortfarande stor betydelse för Leksandsborna, och man har fortsatt investera tid och pengar i dess underhåll. På 1990-talet, efter att Riksväg 70-bron byggts, investerade man till exempel i att bredda Leksandsbron för att fotgängare och cyklister skulle få mer utrymme. Brons betydelse visades också år 2009, då ett regnoväder skadade det ena brofästet och bron fick stängas för trafik. Efter bara några dagar kunde man öppna bron igen, vilket tyder på det hårda arbete som lades ned på att få bron i funktion igen. Så sent som under vintern 2016 lades också ned ytterligare resurser på en omfattande renovering av bron, bland annat för att försäkra att fundamentet och fogarna var i bra skick.

Med tanke på brons numera historiska betydelse, och det faktum att den går rakt igenom Leksands innerstad, kan det som bilförare vara respektfullt att se till att köra en bil som sliter så lite som möjligt på bron och omgivningarna i form av buller, och som inte släpper ut lika mycket avgaser i omgivningarna. Ett bra sätt att göra detta, om man inte vill byta bil, är att göra en dieseloptimering. Det innebär att ens dieselbil kommer att få en mer effektiv motor, och således göra av med mindre bränsle – vilket betyder mindre utsläpp. Du kan få hjälp med dieseloptimering och läsa mer om vad det innebär på dieselkraft.se.

blacky