Leksands historia

Leksands historia

Sverige är ett land med en spännande historia och många småstäder och byar har idag fortfarande anor kvar från medeltiden och liknande. Leksand är en ort i Dalarna vars främsta kännetecken är kyrkan. Det finns massor av andra historiska platser här som tar en tillbaka så långt som stenåldern. Dalarna är ett län där det finns mycket svensk historia bevarat och många kulturarv finns att beskåda ifall man reser upp i landet någon gång. För att återgå till Leksand har ordet en lång och spännande historia. Människor började redan bosätta sig här på stenåldern och namnet Leksand går att skymta vid 1318 i skrift. Kyrkan tror man byggdes på 1200-talet och efter det började man bygga upp staden runt omkring med boplatser och liknande.

Att leva i dåtidens Sverige

När de första människorna anlände till Leksand livnärde man sig på jakt och fiske. Människorna hade följt efter renar och andra djur som tagit sig dit. Det fanns många viltdjur att jaga bestående av älg och ren. Man började så småningom använda sig av fångstgropar för att fälla de stora djuren. Under 1864 förbjöds dessa jaktgropar då djuren led medan de låg i fångstgroparna. Tar man sig en titt tillbaka i tiden var det oroliga tider nästan jämt. Att leva i Sverige på 1700-talet innebar att kungen Karl XII hade avlidit och landet var i förtvivlan och chock. Sverige var under den tiden omringad av fiender som alla försökte erövra Sverige. Vart man än vände blicken var det fiender i sikte som Ryssland och alliansen Norge-Danmark. Människorna i Sverige hade det svårt och det var en evig kamp att få maten att räcka då man inte visste vad framtiden hade med sig.

Leksand var en stark ort

I Leksand hittade man senare järn vilket gjorde att inkomsterna till byn ökade. Då ökade även människoantalet och det byggdes upp ett litet samhälle. Folket i Dalarna blev ett starkt folkslag på den tiden. Vid Gustav Vasas tid blev det mycket missnöje i länet då skatterna höjdes vilket man inte tänkte acceptera. Danskarna var inblandade i Sverige på den tiden och när det var dags att samla in skatt i Leksand blev de överfallna. Det ledde till att ett uppror skapades som sedan spred sig över hela länet. Sverige och framförallt Dalarna har en intressant historia. Man kan knappt tro att Sverige förr var så splittrat mellan län och att det till och med var krig mellan olika län och ätter. Vill man läsa mer om historien kan man göra det här och få lite kött på benen innan man besöker Leksand.

blacky